Boek over Emoties – frustraties – hilarische toestanden in tijden van Corona waar verschillende auteurs aan meewerkten o.a. : Kris Declercq (burgermeester Roeselare) Wilfried Vervisch – Roger Tanghe – Brichard  –  Kathy Vandamme  – Julie Vandebroucke  – Rita Vandecasteele – Michel Espeel en vele anderen.

Dit boek wordt verkocht ten voordele van vzw De Graancirkel Roeselare de opbrengst gaat integraal naar hun werking

Het ontstaan.

Eigenlijk zijn mijn dagelijkse ‘Hip hip’ berichtjes begonnen met een sms die ik als grap verstuurde naar enkele dames die ook, door het Coronavirus en net als ik zelf, hun geliefde hobby moesten opzij zetten.
Tot mijn verwondering was er iedere dag wel een antwoord van iemand en werden, durende enkele weken, mijn ‘Hiphipjes’ een soort ‘baken’ in ons leven.

Samen met enkele  ‘Corona indrukken’ van mensen op de werkvloer en bekende gezichten, teksten, gedichten en pennestrepen wil ik hier dit ‘baken’ met jullie delen, als een levende herinnering aan een uitzonderlijke tijd met een traan en ook wel een lach.

 

Ik zeg een nederig ‘Dank je’ aan alle mensen die hun gevoelens  met ons wilden delen, of gedichten en tekeningen uit hun pen lieten vloeien, ook Kathy mag ik bedanken voor haar geduld bij de vormgeving van deze bundel,  evenals Charlotte Feys die mee hielp om mensen te vinden die bereid waren mee te werken,  en ook een nederig ‘Dank’  aan alle mensen die mijn bundel in hun bezit willen en zo een tastbare steun geven aan hulphoevenden.

Genegen,  Rita Vandecasteele.

Het boek is Paperback A4 format 60 pagina ‘s

Kan besteld worden bij Rita Vandecasteele alenca.rita@telenet.be of Art studio Brikat info@brikat.be

Kostprijs € 8,00 eventueel verzending € 3,00