Sociale netwerken en nieuwkomers …

Migratie stelt onze samenleving voor een aantal uitdagingen. De Vlaamse regering zal inburgeraars daarom een traject op maat aanbieden in de vorm van een buddyproject, vrijwilligerswerk, een kennismakingsstage bij een bedrijf, buurtwerking, woonzorgcentrum… Deze trajecten zouden nieuwkomers helpen sociale contacten uit te bouwen en laten hen actief deelnemen aan de samenleving. Bovendien kunnen mensen hierbij leren van elkaars cultuur. Het Hannah Arendt Instituut onderzoekt hoe dat best aan te pakken.