Organiseer jouw rebelse fotowedstrijd !

Cultuurlab Vlaanderen organiseert het project ‘Een rebelse KLIK met Vlaanderen’.  Het project biedt een overkoepelend platform en begeleiding aan fotowedstrijden die door een organisatie of bewonersgroep georganiseerd worden in hun gemeente onder de noemer: ‘Een rebelse KLIK met (mijn gemeente)’. 

De fotowedstrijden worden op lokaal niveau georganiseerd door mensen die dit engagement op zich willen nemen.  Cultuurlab Vlaanderen biedt hierbij het ontwerp van de affiche, een inschrijvingsplatform en webpagina met uitleg per deelnemende gemeente en een leidraad voor het organiseren van de fotowedstrijd per gemeente aan.   

Daarnaast begeleiden we ook bij praktische en administratieve zaken. 

Hoe?

Wanneer je als organisatie of bewonersgroep een fotowedstrijd wil organiseren, kan je contact opnemen met Martien.bode@cultuurlabvlaanderen.be  of via 0485/50 83 60. Je krijgt dan een affiche–ontwerp op naam van je gemeente toegestuurd, een stappenplan en een in te vullen infofiche om de fotowedstrijd op je eigenste fotowedstrijdwebstek aan te kondigen.  Per gemeente krijg je ook een campagnevideo om te verdelen via sociale media en andere kanalen. 

Wanneer?

De inzendingen lopen tot 31 september 2021.  Je kan toetreden met je wedstrijd tot uiterlijk 31 augustus.

Een lokale jury per gemeente (die de organisator zelf samenstelt) kiest telkens drie winnaars per gemeente.  Na de prijsuitreiking per gemeente, zal een overkoepelende jury uit deze winnaars nog drie winnaars kiezen voor de winnende foto’s van de expo ‘Mijn rebelse KLIK met Vlaanderen’ waar de 3 winnaars van elke gemeente zullen tentoongesteld worden. D

De einddatum voor de fotowedstrijden is verstreken.  In 2022 organiseren we een landelijke fotowedstrijd waar iedereen kan aan deelnemen onder de naam: “Mijn rebelse KLik met Vlaanderen”.