Ja ook in 2021 !

Met dank aan honderden lokale organisatiepartners overal in Vlaanderen, brengt Vlaanderen Feest! elk jaar weer een ‘feestival’ vol geanimeerd gemeenschapsleven op gang in de aanloop naar en op de Vlaamse feestdag van 11 juli. Vlaanderen Feest! honoreert die samenwerking dan met een aantrekkelijke tussenkomst in gemaakte realisatiekosten door de organisatiepartners.

 

Buurt- of verenigingsinitiatieven

Gangmakers van buurt- of verenigingsinitiatieven zoals bewonersgroeperingen, straat- of wijkcomités en lokale organisaties
kunnen rechtstreeks organisatiepartner worden voor Vlaanderen Feest!
Zij komen dan met hun lokaal initiatief in aanmerking voor een optie
op een feestcheque tot €180.