13 maart 2020. Het normale leven viel onverwacht stil. Iedereen moest ‘in zijn kot blijven’ en fysiek verenigen kon niet meer. De talloze lokale verenigingen en duizenden gedreven vrijwilligers wrongen zich in bochten om mensen virtueel samen te brengen, vereenzaming tegen te gaan en betrokkenheid hoog te houden. Maar het is op alle fronten hard. Menselijk en financieel. Een worsteling tussen hoop en wanhoop, tussen koppig voortdoen en opgeven.Maar de hoop en creativiteit overwonnen. En nu mag en kan het eindelijk weer. Samen verenigen!

 

Omdat we het o zo hard gemist hebben en o zo noodzakelijk is, wil de Federatie deze doorstart/heropstart ondersteunen met inspiratie voor verenigingen, ondersteuningstips voor lokale besturen en gebundelde activiteiten voor burgers.

https://www.defederatie.org/nieuws/verenigen-doen-we-samen