De vernieuwing slaat aan !

Op zaterdag 8 februari zetten we een volgende belangrijke stap in de opbouw van Cultuurlab Vlaanderen. Leden en sympathisanten verzamelden in het FeliXartmuseum in Drogenbos op de eerste voorjaarsontmoeting sinds de vernieuwing. En die slaat aan. Eens te meer zijn de reacties vernieuwde motivatie, goesting om aan de slag te gaan en ronduit blijheid. Blij, omdat we erin geslaagd zijn om uit dezelfde stam een jonge tak te laten groeien.

In de voormiddag kregen onze mensen tekst en uitleg bij onze toekomstige werking, het decretale kader waarbinnen we moeten werken, en vooral ook over hoe we de relatie tussen de lokale kernen en het landelijke secretariaat, en tussen de kernen onderling, willen opbouwen. Dankzij de concretere activiteitenkalender voor 2020, werd al de theorie al snel haast voelbaar. Want, hoewel we sterk vernieuwen, bouwen we voor een groot deel ook verder op wat er al was en zeker op wat goed was.

Iedereen kreeg de mogelijkheid bedenkingen en bezorgdheden mee te geven, en mee te kiezen welk het centrale werkthema wordt voor 2021. De openheid waarmee onze leden en sympathisanten het nieuwe verhaal verwelkomen en omarmen, geeft ook ons motivatie en goesting. We zijn zeer blij met het vertrouwen dat we krijgen.

Ook tijdens de middagpauze duurden de gesprekken voort. Toegegeven, het eten liet wat lang op zich wachten, maar het werd wel gesmaakt. Er werden herinneringen opgehaald, analyses gedeeld, visies uitgewisseld, overlegd over mogelijke activiteiten, en gepraat over nieuwe samenwerkingsverbanden.

In de namiddag gaven gidsen rondleidingen doorheen het museum, waarna de voorjaarsontmoeting afgesloten werd met taart en koffie. En wat voor ons misschien nog het belangrijkste was: de hele namiddag werd er veel en gul gelachen. Mensen amuseerden zich. Het museum was gevuld met goede, blije energie. Dat doet ons deugd, en is voor ons een barometer om te kijken of we goed bezig zijn.

En we zijn goed bezig!