Maatschappelijk bewegen begint binnen de microrelatie, waar twee buren (in de ruime betekenis van het woord) – ongeacht hun afkomst – elkaar vinden in een “passie” voor elkaar, voor hun buurt en voor het Vlaanderen waarin ze leven.

Met ‘Passie voor je buur(t)’ zetten we verbondenheid als maatschappelijk bindmiddel op de kaart. ‘Onder Passie voor je buur(t)’ valt onze projectwerking. Dat zijn al die projecten die wij samen met onze lokale kernen en andere partners organiseren rond lokale solidariteit en thema’s die bottom-up aan belang groeien.

  

Cultuurlab Vlaanderen biedt een kader en concepten waarbinnen lokale kernen, samen de koepelorganisatie, concrete activiteiten kunnen uitwerken. We stimuleren mensen uit een buurt om een activiteit mee vorm te geven. We werken in groep aan projecten die hen raken. We verbinden vanuit passie en bouwen actief mee aan het Vlaanderen van morgen.

Lokale kernen kunnen projectvoorstellen indienen en meedingen naar de Passie voor je buur(t)-prijs. Zo willen we lokale kernen aanmoedigen om hun werking lokaal te verankeren.