Wie herinnert zich nog de foto van Maurits Coppieters in “Op de barrikaden”, waarop hij arbeiders toespreekt? Wat hij daar precies zegt, weten we niet. Wel zien we dat iedereen geboeid zit te luisteren. Ik heb het altijd een machtige foto gevonden. Eentje die ondertussen al meer dan 30 jaar in mijn geheugen geprent staat. Al even lang ben ik “fan” van Maurits en zijn kijk op Vlaanderen.

Voor Coppieters waren het streven naar zelfbestuur en de socio-culturele opbouw van Vlaanderen één en dezelfde strijd. Zelfbestuur voor Vlaanderen, solidariteit met verdrukte volkeren in de wereld, de rechten van de vrouw, milieuvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking, Europese integratie, openheid en kansen voor jonge generaties, ontzuiling en een vernieuwde, open, pluralistische Vlaamse samenleving… waren allemaal thema’s waar hij van wakker lag. Thema’s, die vandaag nog steeds hoog op de maatschappelijke agenda staan.

Hoeveel organisaties heeft hij mee opgericht? Jonge Gezinnen Actie, de Vlaamse Democraten, de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, het Vlaams Internationaal Centrum, de Europese Vrije Alliantie… Steeds op zoek naar betere structuren en instrumenten om zijn progressieve en alternatieve invulling van “pro-Vlaams” zijn, grotere kansen te geven om wortel te schieten. Met het Sienjaal als eindpunt, rond de hamvraag ‘Welk Vlaanderen in welke wereld’. Ook deze vraag stellen we ons nog steeds.

Coppieters was té progressief en té kritisch voor de traditionalistische Vlaamse Beweging. Het gevolg van een en ander, was dat hij meer en meer afstand ging nemen van het traditionele Vlaams-nationalistische discours, en op zoek ging naar een vernieuwende invulling van Vlaams-nationalisme. Alweer een zoektocht die nog gaande is. Met de huidige koers van Vlaams-nationalistische partijen en organisaties, zou Coppieters serieus botsen.

Er is in al die jaren weinig veranderd. Cultuurlab Vlaanderen zou zomaar een zoveelste initiatief van Coppieters kunnen zijn. Mocht hij nog leven, hij zou gegarandeerd ons streven toejuichen en volop ondersteunen. Zijn maatschappijvisie en zijn socio-culturele erfenis zijn nog steeds relevant en leven voort in onze missie en visie. Hij verdient het dat we 2020 uitroepen tot het Maurits Coppieters-jaar.

In samenwerking met een aantal partners, organiseert Cultuurlab Vlaanderen rond 14 mei een hommage. Maurits werd immers geboren op 14 mei 1920.

Karel