In 2020 verloor Vlaanderen een van zijn markantste figuren: Willy Kuijpers. Cultuurlab Vlaanderen organiseert ter ere van Willy een briefschrijfactie. Je kan tot 11 juli 2024 ook zelf een brief aan Willy schrijven.

‘Dag vreemde man’ is een Nederlandstalige muzikale theaterproductie met anderstaligen. De première gaat door in CC Het Bolwerk in Vilvoorde op vrijdag 9 februari 2024.

Rond het onderwerp ‘Lasagne identiteit’ organiseert Cultuurlab Vlaanderen op aanvraag en in samenwerking met verenigingen en organisaties activiteiten (voordracht, debat, theater, …).

Oorlogsbeelden raken ons allemaal. Bedoeling van dit project is gevoelens over oorlog die bij de deelnemers opkomen te verzamelen. Dit gebeurt aan de hand van het kunstwerk ‘In Flanders Field’ van Kathy Vandamme en de tekeningen ‘De Eerste Wereldoorlog in beeld’ door August Campe.

‘Rusthuisrebel’ is een intergenerationeel project waarbij in een woonzorgcentrum verhalen bij de bewoners over hun rebelse daden worden verzameld. De verhalen worden in woorden en beelden vertaald.

De Schreve is de grens tussen West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen. De naam komt uit het West-Vlaams en betekent ‘De Kras’. De grens is willekeurig getrokken, zoals een kras in een venster. Er zijn 28 luswandelingen onder de noemer ‘Stappen langs De Schreve’, waarbij je letterlijk en figuurlijk op en langs de grens wandelt. De wandelingen brengen mensen in beweging en wandelaars maken tegelijkertijd kennis met de Vlaamse emancipatiegeschiedenis.