Sticky

Op dinsdag 21 maart 2023, internationale dag tegen racisme en discriminatie,
organiseert de vzw Cultuurlab Vlaanderen een dagje Molenbeek.

Sticky

In 2020 verloor Vlaanderen een van zijn markantste figuren: Willy Kuijpers. Cultuurlab Vlaanderen organiseert ter ere van Willy een briefschrijfactie.