Lokale solidariteit begint aan de basis.  Daar waar mensen elkaar lokaal kunnen ontmoeten, willen we verbinding creëren.  Vrijwilligerswerk speelt hierin een belangrijke rol, omdat solidariteit vraagt om een ENGAGEMENT uit passie, uit overtuiging en uit medeleven.  Vrijwilligers vormen de basis van een socio-culturele organisatie.  We hebben jullie nodig.  Jullie zijn ons TALENT. 

Steeds blijven streven naar de waarden van LOKALE SOLIDARITEIT en INTERCULTURELE VERBINDING  is alleen mogelijk met zoveel mogelijk mensen van diverse pluimage die dat engagement delen.  Vrijwilligers zijn op die manier ook onze antennes en bruggenbouwer

 

Handtekening Cultuurlab 2023