Rusthuisrebel slaat de brug tussen senioren en jongeren. Door generaties te verbinden, bevorderen ze dialoog, diversiteit en inclusie, en dragen ze bij aan een sterkere en meer veerkrachtige democratie.

Binnen dit project koppelen we bewoners van een woonzorgcentrum aan een aantal jongeren. De jongeren krijgen begeleiding van Cultuurlab Vlaanderen om de gesprekken voor te bereiden en het traject te bepalen.

Want ieder traject is uniek. De beelden hieronder zijn prachtig, maar niet het eindpunt. Misschien hebben jullie wel andere ideeën? Wil je werken met kunst of een website opbouwen? Of werken met bewegende beelden?

Doel van de gesprekken is:

  • elkaar leren kennen.
  • het beeld van bewoners in een woonzorgcentrum positief bij te stellen en realistisch te maken.
  • de bewoners terug aan het woord laten.

Interesse om als woonzorgcentrum (of school, jongerenorganisatie, …) dit project samen met Cultuurlab Vlaanderen lokaal vorm te geven? Geef een seintje via info@cultuurlabvlaanderen.be of bel: 056 22 11 28.