Leer je ‘nieuwkomer’-buren op een informele manier kennen.

 

Zowel in de stad als op het platteland kennen we een toenemende diversiteit. Contacten leggen met nieuwe buurtbewoners is niet altijd evident. Het Bingotaalspel kan in dit geval een middel zijn om elkaar beter te leren kennen. Bovendien geeft het aan anderstalige nieuwkomers de kans om Nederlands te oefenen via de nieuwe creatieve insteek  van het cultureel project.

Wie?

De lokale kern kan initiatiefnemer zijn en hiervoor Cultuurlab Vlaanderen contacteren. Samen kan er gezocht worden naar organisaties die conversatieklassen aan anderstalige nieuwkomers aanbieden. Deze actoren worden gecontacteerd en als zij een groepje van maximum 16 anderstalige nieuwkomers kunnen samen brengen, kan het Bingotaalspel van start gaan bij jou in de buurt.

Hoe?

Het Bingotaalspel is een variante op het Bingospel.

De huidige versie kan gespeeld worden door mensen met een basiskennis Nederlands. 

De kaart met cijfers wordt vervangen door een kaart met woorden. Bij het Bingospel met cijfers zijn de kaarten niet allemaal gelijk en is de winnaar diegene die als eerste een volle kaart heeft.

Bij het Bingotaalspel heeft iedereen een kaart met dezelfde woorden, maar staan de woorden niet op dezelfde plaats en spreken we niet over een winnaar.

Iedere deelnemer heeft een blad waarop woorden staan en kleurpotloden.

De begeleider toont het levensverhaal van een Vlaamse kunstenaar aan de hand van een foto of PowerPointpresentatie. Bij iedere dia hoort een zin. In sommige zinnen staat één woord in kleur. Dat woord wordt aangeleerd, hierover wordt gepraat. De deelnemer zoekt dat woord op zijn blad en kleurt het in dezelfde kleur als op het scherm.

De deelnemers dialogeren in groepjes van maximum 4 deelnemers over het aangeleerde woord.

Waar en wanneer?

In overleg met de drie partners wordt een geschikte locatie gezocht en een datum vastgelegd.

Een medewerker van het Cultuurlab Vlaanderen kan, indien gewenst, het spel begeleiden